Üye Girişi
Detaylı arama ile firma bilgileri, ürün bilgileri, sektör bilgileri gibi kriterler belirterek daha isabetli sonuçlar elde edebilirsiniz.
Dış Ticaret

Dış Ticaret 

2013 yılında, Türkiye’nin ticaret hacmi tüm zamanların en yüksek değerlerine ulaşarak % 4 artışla yaklaşık 403.5 milyar ABD doları olarak kaydedilmiştir.

 

Dış Ticaret İstatistikleri

 

milyon ABD doları

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

İhracat (FOB)

107.272

132.027

102.143

113.883

134.907

152.462

151.803

İthalat (CIF)

170.063

201.964

140.929

185.544

240.842

236.545

251.661

Ticaret Hacmi

277.335

333.991

243.072

299.427

375.749

389.007

403.464

Ticaret Dengesi

-62.791

-69.936

-38.786

-71.661

-105.935

-84.083

-99.859

 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

 

Türkiye ekonomisi, 1980’li yıllardan bu yana uygulanan liberalleşme süreci sayesinde, yüksek büyüme oranlarına ulaşmıştır. Dış ticaret, hem ihracat hem de ithalat bakımından hızla artmış, ihracat mallarının yapısında kayda değer değişimler gözlenmiştir. Bu doğrultuda, ihracat malları arasında sanayi ürünleri, tarım ürünlerinin yerini almıştır.

Türkiye, 1995 yılında Dünya Ticaret Örgütü’ne (WTO) üye olmuştur. Bu gelişmeyi takiben, AB ile müzakere ettiği anlaşmayı da neticelendirerek 1 Ocak 1996 tarihinde Gümrük Birliği’ne girmiştir.

 

İhracat

 

1980 yılından bu yana izlenen ve ihracata dayalı kalkınma modeli çerçevesinde uygulanan politikalarla uyumlu olarak, ihracatın Türkiye için önemi gerek nitelik gerekse de nicelik olarak son derece artmıştır. 

Özellikle 1980 yılında başlayan ve 1990’ların ortalarına kadar devam eden süreçte, tekstil ve giyim ürünleri, demir-çelik ve gıda maddesi üretimi gibi emek-yoğun sanayi ürünlerinin pazar içindeki payıyla ilgili olarak son derece önemli gelişmeler gözlemlenmiştir.

1996 yılında, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Anlaşması yapılmasıyla birlikte Türkiye, ihracatta yeni bir yapısal dönüşüm sürecine girmiştir. Geçtiğimiz yıllarda meydana gelen gelişmeler, elektrikli/elektronik makine ve ekipmanlar ile otomobil üretimi gibi yüksek teknolojili sektörlerde üretim ve ihracatın belirgin bir biçimde arttığını göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında, sanayi ürünleri üretiminin ihracat sektörü içindeki payının, 1999-2006 yılları arasındaki dönem boyunca arttığı görülmektedir.

 

2013 Yılında En Çok İhracatı Yapılan Ürün Grupları

 

 

Ürün Grupları

milyar ABD doları

Toplam ihracattaki payı (%)

1

Demir yolu veya tramvay vagonları dışında araçlar; bunların aksam ve parçaları

17

11,2

2

Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçaları

13

8,6

3

Demir ve çelik

9,9

6,5

4

Elektrikli makine ve cihazlar; bunların aksam ve parçaları

9,5

6,3

5

Örme ve tığ işi olan ürünler ve bunlardan elde edilen eşyalar

9,2

6,1

6

Kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler ve bunlardan elde edilen eşyalar

7

4,6

7

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler

6,7

4,4

8

Demir ve çelikten eşya

6,1

4,1

9

Örme ve tığ işi olmayan ürünler ve bunlardan elde edilmeyen eşyalar

5,7

3,8

10

Plastik ve plastikten eşya

5,6

3,7

 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

 

2013 Yılındaki Başlıca İhracat Pazarları

 

Pazarlar

milyon ABD doları

Pay (%)

A-AB 28

63.040

41,5

B-Türkiye’deki Serbest Bölgeler

2.413

1,6

C-Diğer ülkeler

86.350

56,9

 1- Diğer Avrupa ülkeleri

14.214

9,4

 2- Kuzey Afrika ülkeleri

10.042

6,6

 3- Diğer Afrika ülkeleri

4.104

2,7

 4- Kuzey Amerika ülkeleri

6.580

4,3

 5- Orta Amerika ve Karayipler

1.004

0,7

 6- Güney Amerika ülkeleri

2.127

1,4

 7- Yakın ve Orta Doğu ülkeleri

35.575

23,4

 8- Diğer Asya ülkeleri

12.017

7,9

 9- Avustralya ve Yeni Zelanda

538

0,4

 10- Diğer ülkeler

149

0,1

 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

 

İthalat 

Türkiye’nin ithalat rejimi, AB ile kurulan Gümrük Birliği’ne tam uyum, EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) ile mevcut ilişkilerin sürmesi ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyeliğinin getirdiği yükümlülükleri yerine getirmek açısından yaşanan liberalleşmeyi vurgular niteliktedir. Ortak Gümrük Tarifesi’ne uyum sağlamak maksadıyla Türkiye, gümrük oranlarının azaltılması ile ilgili yapılan çalışmalara özel bir önem atfetmektedir. İthalat rejiminde gereken değişikliklerin gerçekleşmesiyle birlikte, 1 Ocak 1996 tarihi itibarıyla AB ile yapılan Gümrük Birliği Anlaşması yürürlüğe girmiştir.

 

Türkiye’nin 1980’lerden beri benimsemiş olduğu ithalat rejiminin temel hedefleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 

  • Yeni Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) hükümlerine uygun olarak korumacı önlemlerin azaltılması
  • Bürokratik prosedürlerin azaltılması
  • Hammadde ve ara malların belirli kalite standartları çerçevesinde makul fiyatlardan tedarik edilmesi


Türkiye’nin Uluslararası Ticaret Örgütlerine Üyelikleri 

Türkiye, 1995 yılından bu yana Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesidir. Türkiye’nin bölgesel ve uluslararası ticaret normları ile bütünleşme konusunda sergilemiş olduğu kararlılık, Ekonomik İşbirliği Örgütü (EİÖ), Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü (UNCTAD), Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ), Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ), Milletlerarası Ticaret Odası (MTO), D-8 ve benzeri diğer organizasyonlar içindeki katılımından ve üyeliklerinden açıkça görülmektedir.

 

Türkiye, AB ile olan Gümrük Birliği’ne ek olarak; İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn, Gürcistan, İsrail, Makedonya, Bosna Hersek, Tunus, Fas, Filistin, Suriye, Mısır, Arnavutluk, Karadağ, Sırbistan, Şili, Ürdün, Morityus, Güney Kore, Lübnan*, Malezya*, Kosova*, Moldova* ve Gana* ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalamıştır. (* ile belirtilenler onaylanma aşamasındadır)

 

kaynakça : http://www.invest.gov.tr/tr-TR/investmentguide/investorsguide/Pages/InternationalTrade.aspx

 

Altın : 146.58
Euro : 4.1506
Dolar : 3.5407
İmkb : 107800
Bizi Takip Edin
Türk Ticaret Rehberi - Türkiye'nin Ticari Firma Rehberi    Müminderesi yolu, Rüstemoğlu Apt. No:42/12, SahrayıCedit- İSTANBUL    Telefon:    +90 216 355 75 37    +90 216 355 75 38    info@turkticaretrehberi.com
© 2000 - 2022 Türk Ticaret Rehberi - www.TurkTicaretRehberi.com - Her Hakkı Saklıdır