Üye Girişi
Detaylı arama ile firma bilgileri, ürün bilgileri, sektör bilgileri gibi kriterler belirterek daha isabetli sonuçlar elde edebilirsiniz.
2014 Yılı Vergi Takvimi


        OCAK  |  ŞUBAT  |  MART  |  NİSAN  |  MAYIS  |  HAZİRAN  |  TEMMUZ  |  AĞUSTOS  |  EYLÜL  |  EKİM  |  KASIM  |  ARALIK   
 

Ay İlk Tarih Son Tarih Konu
OCAK 01/01/2014 10/01/2014 16-31 Aralık 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2014 10/01/2014 16-31 Aralık 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  01/01/2014 15/01/2014 Aralık 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2014 15/01/2014 Aralık 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2014 15/01/2014 Aralık 2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2014 15/01/2014 Aralık 2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2014 15/01/2014 Aralık 2013 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2014 15/01/2014 Aralık 2013 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  01/01/2014 20/01/2014 Aralık 2013 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2014 20/01/2014 Aralık 2013 Dönemine Ait Þans Oyunlarý Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2014 20/01/2014 Aralık 2013 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2014 20/01/2014 Aralık  2013 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  01/01/2014 20/01/2014 Aralık 2013 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2014 20/01/2014 Aralık 2013 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2014 23/01/2014 Aralık  2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/01/2014 23/01/2014 Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  01/01/2014 23/01/2014 Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/01/2014 23/01/2014 Aralık 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılıklı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  01/01/2014 24/01/2014 Aralık 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  01/01/2014 24/01/2014 Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  16/01/2014 24/01/2014 1-15 Ocak 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  01/01/2014 27/01/2014 Aralık  2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapýlan Tevkifatlarýn Ödemesi
  01/01/2014 27/01/2014 Ekim-Kasým-Aralık  2013 Dönemine Ait Tevkifatlarýn Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  01/01/2014 27/01/2014 Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  01/01/2014 27/01/2014 Aralık 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  01/01/2014 27/01/2014 Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  01/01/2014 27/01/2014 Aralık 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılıklı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  16/01/2014 27/01/2014 1-15 Ocak 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2014 31/01/2014 2014 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi
  01/01/2014 31/01/2014 Yıllık Harçların Ödemesi
  01/01/2014 31/01/2014 2013 Yılında Kullanılan Defterlerin 2014 yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
  01/01/2014 31/01/2014 Aralık 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarýna İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  01/01/2014 31/01/2014 Aralık 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  01/01/2014 31/01/2014 6111 Sayılı Kanunun (6495 Sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesi Kapsamında Yapılandırılanlar Dahil) 2, 3, 5, 6, 7 ve 8. Maddeleri Hükümleri Uyarınca Ödenmesi Gereken 17. Taksit Ödemesi
  01/01/2014 31/01/2014 Aralık 2013 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

 


 

Ay İlk Tarih Son Tarih Konu
ŞUBAT 01/02/2014 10/02/2014 16-31 Ocak 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2014 11/02/2014 16-31 Ocak 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  01/02/2014 14/02/2014 2013 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
  01/02/2014 14/02/2014 2013 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
  01/02/2014 17/02/2014 2013 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
  01/02/2014 17/02/2014 2013 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
  01/02/2014 17/02/2014 Ocak 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2014 17/02/2014 Ocak 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2014 17/02/2014 Ocak 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2014 17/02/2014 Ocak 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2014 17/02/2014 Ocak 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2014 17/02/2014 Ocak 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  01/02/2014 20/02/2014 Ocak 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2014 20/02/2014 Ocak 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2014 20/02/2014 Ocak 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2014 20/02/2014 Ocak 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  01/02/2014 20/02/2014 Ocak 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2014 20/02/2014 Ocak 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2014 24/02/2014 Ocak 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/02/2014 24/02/2014 Ocak 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  01/02/2014 24/02/2014 Ocak 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  01/02/2014 25/02/2014 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2013 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı
  17/02/2014 25/02/2014 1-15 Şubat 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  17/02/2014 25/02/2014 1-15 Şubat 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  01/02/2014 26/02/2014 Ocak 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  01/02/2014 26/02/2014 Ocak 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  01/02/2014 26/02/2014 Ocak 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  01/02/2014 28/02/2014 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi
  01/02/2014 28/02/2014 Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi
  01/02/2014 28/02/2014 Ocak 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  01/02/2014 28/02/2014 Ocak 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  01/02/2014 28/02/2014 Ocak 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


 

Ay İlk Tarih Son Tarih Konu
MART 01/03/2014 10/03/2014 16-28 Şubat 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2014 11/03/2014 16-28 Şubat 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  01/03/2014 17/03/2014 Şubat 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2014 17/03/2014 Şubat 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2014 17/03/2014 Şubat 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2014 17/03/2014 Şubat 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2014 17/03/2014 Şubat 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2014 17/03/2014 Şubat 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  01/03/2014 20/03/2014 Şubat 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2014 20/03/2014 Şubat 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2014 20/03/2014 Şubat 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2014 20/03/2014 Şubat 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  01/03/2014 20/03/2014 Şubat 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2014 20/03/2014 Şubat 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2014 24/03/2014 Şubat 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/03/2014 24/03/2014 Şubat 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  01/03/2014 24/03/2014 Şubat 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  01/03/2014 25/03/2014 2013 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
  01/03/2014 25/03/2014 GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi
  17/03/2014 25/03/2014 1-15 Mart 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
  17/03/2014 25/03/2014 1-15 Mart 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  01/03/2014 26/03/2014 Şubat 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  01/03/2014 26/03/2014 Şubat 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  01/03/2014 26/03/2014 Şubat 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  01/03/2014 31/03/2014 2013 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
  01/03/2014 31/03/2014 2013 Yılına İlişkin Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan Bildirimi
  01/03/2014 31/03/2014 Şubat 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  01/03/2014 31/03/2014 Şubat 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  01/03/2014 31/03/2014 Şubat 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2014 31/03/2014 6111 Sayılı Kanunun (6495 Sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesi Kapsamında Yapılandırılanlar Dahil) 2,3,5,6,7 ve 8. Maddeleri Hükümleri Uyarınca Ödenmesi Gereken 18. Taksit Ödemesi
  01/03/2014 02/06/2014 2014 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)
  01/03/2014 02/06/2014 2014 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı ( 1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)


 

Ay İlk Tarih Son Tarih Konu
NİSAN 01/04/2014 09/04/2014 16-31 Mart 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  01/04/2014 10/04/2014 16-31 Mart 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/04/2014 15/04/2014 Mart 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/04/2014 15/04/2014 Mart 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/04/2014 15/04/2014 Mart 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  01/04/2014 15/04/2014 Mart 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/04/2014 15/04/2014 Mart 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/04/2014 15/04/2014 Mart 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  01/04/2014 21/04/2014 Mart 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/04/2014 21/04/2014 Mart 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/04/2014 21/04/2014 Mart 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/04/2014 21/04/2014 Mart 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  01/04/2014 21/04/2014 Mart 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/04/2014 21/04/2014 Mart 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/04/2014 24/04/2014 Mart 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/04/2014 24/04/2014 Ocak-Şubat-Mart 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  01/04/2014 24/04/2014 Ocak-Şubat-Mart 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/04/2014 24/04/2014 Mart 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  01/04/2014 24/04/2014 Ocak-Şubat-Mart 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  01/04/2014 24/04/2014 Mart 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  01/04/2014 25/04/2014 2013 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
  16/04/2014 25/04/2014 1-15 Nisan 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  16/04/2014 25/04/2014 1-15 Nisan 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  01/04/2014 25/04/2014 Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
  01/04/2014 25/04/2014 Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
  01/04/2014 28/04/2014 Mart 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  01/04/2014 28/04/2014 Ocak-Şubat-Mart 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  01/04/2014 28/04/2014 Ocak-Şubat-Mart 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  01/04/2014 28/04/2014 Mart 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  01/04/2014 28/04/2014 Ocak-Şubat-Mart 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  01/04/2014 28/04/2014 Mart 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  01/04/2014 30/04/2014 2013 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi
  01/04/2014 30/04/2014 2013 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan Bildirimi
  01/04/2014 30/04/2014 Mart 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  01/04/2014 30/04/2014 Mart 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  01/04/2014 30/04/2014 Mart 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2014 02/06/2014 2014 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)
  01/03/2014 02/06/2014 2014 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı ( 1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)
  01/04/2014 02/06/2014 2014 Yılına Ait Mükellef Bilgileri Bildiriminin Verilmeye Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında)
  01/04/2014 02/06/2014 2013 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında)


 

Ay İlk Tarih Son Tarih Konu
MAYIS 01/05/2014 12/05/2014 16-30 Nisan 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/05/2014 12/05/2014 16-30 Nisan 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  01/05/2014 14/05/2014 2014 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
  01/05/2014 14/05/2014 2014 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
  01/05/2014 15/05/2014 Nisan 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/05/2014 15/05/2014 Nisan 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/05/2014 15/05/2014 Nisan 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  01/05/2014 15/05/2014 Nisan 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/05/2014 15/05/2014 Nisan 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/05/2014 15/05/2014 Nisan 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  01/05/2014 20/05/2014 2014 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
  01/05/2014 20/05/2014 2014 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
  01/05/2014 20/05/2014 Nisan 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/05/2014 20/05/2014 Nisan 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/05/2014 20/05/2014 Nisan 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/05/2014 20/05/2014 Nisan 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  01/05/2014 20/05/2014 Nisan 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/05/2014 20/05/2014 Nisan 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/05/2014 23/05/2014 Nisan 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/05/2014 23/05/2014 GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı
  01/05/2014 23/05/2014 Nisan 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  01/05/2014 26/05/2014 Nisan 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  01/05/2014 26/05/2014 Nisan 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/05/2014 26/05/2014 GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi
  16/05/2014 26/05/2014 1-15 Mayıs 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
  01/05/2014 26/05/2014 Nisan 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  16/05/2014 27/05/2014 1-15 Mayıs 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  01/03/2014 02/06/2014 2014 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)
  01/03/2014 02/06/2014 2014 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı ( 1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)
  01/04/2014 02/06/2014 2014 Yılına Ait Mükellef Bilgileri Bildiriminin Verilmeye Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında)
  01/04/2014 02/06/2014 2013 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında)
  01/05/2014 02/06/2014 2013 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Mayıs-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında)
  01/05/2014 02/06/2014 Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi
  01/05/2014 02/06/2014 Nisan 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  01/05/2014 02/06/2014 Nisan 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  01/05/2014 02/06/2014 Nisan 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/05/2014 02/06/2014 Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi
  01/05/2014 02/06/2014 Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi


 

Ay İlk Tarih Son Tarih Konu
HAZİRAN 01/03/2014 02/06/2014 2014 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)
  01/03/2014 02/06/2014 2014 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı ( 1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)
  01/04/2014 02/06/2014 2014 Yılına Ait Mükellef Bilgileri Bildiriminin Verilmeye Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında)
  01/04/2014 02/06/2014 2013 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında)
  01/05/2014 02/06/2014 2013 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Mayıs-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında)
  01/05/2014 02/06/2014 Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi
  01/05/2014 02/06/2014 Nisan 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  01/05/2014 02/06/2014 Nisan 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  01/05/2014 02/06/2014 Nisan 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/05/2014 02/06/2014 Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi
  01/05/2014 02/06/2014 Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi
  01/06/2014 10/06/2014 16-31 Mayıs 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/06/2014 10/06/2014 16-31 Mayıs 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  01/06/2014 16/06/2014 Mayıs 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/06/2014 16/06/2014 Mayıs 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/06/2014 16/06/2014 Mayıs 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  01/06/2014 16/06/2014 Mayıs 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/06/2014 16/06/2014 Mayıs 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/06/2014 16/06/2014 Mayıs 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  01/06/2014 20/06/2014 Mayıs 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/06/2014 20/06/2014 Mayıs 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/06/2014 20/06/2014 Mayıs 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/06/2014 20/06/2014 Mayıs 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  01/06/2014 20/06/2014 Mayıs 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/06/2014 20/06/2014 Mayıs 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/06/2014 23/06/2014 Mayıs 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/06/2014 23/06/2014 Mayıs 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  01/06/2014 24/06/2014 Mayıs 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  16/06/2014 24/06/2014 1-15 Haziran 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  16/06/2014 25/06/2014 1-15 Haziran 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/06/2014 26/06/2014 Mayıs 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  01/06/2014 26/06/2014 Mayıs 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  01/06/2014 26/06/2014 Mayıs 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  01/06/2014 30/06/2014 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  01/06/2014 30/06/2014 Mayıs 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  01/06/2014 30/06/2014 Mayıs 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  01/06/2014 30/06/2014 Mayıs 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


 

Ay İlk Tarih Son Tarih Konu
TEMMUZ 01/07/2014 09/07/2014 16-30 Haziran 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  01/07/2014 15/07/2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  01/07/2014 21/07/2014 Haziran 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/07/2014 21/07/2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  01/07/2014 21/07/2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/07/2014 21/07/2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  16/07/2014 24/07/2014 1-15 Temmuz 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  01/07/2014 31/07/2014 2013 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  01/07/2014 31/07/2014 Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  01/07/2014 31/07/2014 Haziran 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi
  01/07/2014 31/07/2014 Nisan-Mayıs-Haziran 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  01/07/2014 31/07/2014 Nisan-Mayıs-Haziran 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi
  01/07/2014 31/07/2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/07/2014 31/07/2014 Nisan-Mayıs-Haziran 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/07/2014 31/07/2014 16-30 Haziran 2014 Dönemine İlişkin Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/07/2014 31/07/2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/07/2014 31/07/2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/07/2014 31/07/2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  01/07/2014 31/07/2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/07/2014 31/07/2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  16/07/2014 31/07/2014 1-15 Temmuz 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/07/2014 31/07/2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/07/2014 31/07/2014 Haziran 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/07/2014 31/07/2014 Haziran 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/07/2014 31/07/2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/07/2014 31/07/2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  01/07/2014 31/07/2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)


 

Ay İlk Tarih Son Tarih Konu
AĞUSTOS 01/08/2014 11/08/2014 16-31 Temmuz 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/08/2014 11/08/2014 16-31 Temmuz 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  01/08/2014 14/08/2014 2014 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
  01/08/2014 14/08/2014 2014 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
  01/08/2014 15/08/2014 Temmuz 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/08/2014 15/08/2014 Temmuz 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/08/2014 15/08/2014 Temmuz 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  01/08/2014 15/08/2014 Temmuz 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/08/2014 15/08/2014 Temmuz 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/08/2014 15/08/2014 Temmuz 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  01/08/2014 18/08/2014 2014 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
  01/08/2014 18/08/2014 2014 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
  01/08/2014 20/08/2014 Temmuz 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/08/2014 20/08/2014 Temmuz 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/08/2014 20/08/2014 Temmuz 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/08/2014 20/08/2014 Temmuz 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  01/08/2014 20/08/2014 Temmuz 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/08/2014 20/08/2014 Temmuz 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/08/2014 25/08/2014 Temmuz 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/08/2014 25/08/2014 Temmuz 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  01/08/2014 25/08/2014 Temmuz 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  18/08/2014 25/08/2014 1-15 Ağustos 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
  01/08/2014 26/08/2014 Temmuz 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  01/08/2014 26/08/2014 Temmuz 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  01/08/2014 26/08/2014 Temmuz 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  18/08/2014 26/08/2014 1-15 Ağustos 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  01/08/2014 01/09/2014 Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  01/08/2014 01/09/2014 Temmuz 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  01/08/2014 01/09/2014 Temmuz 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  01/08/2014 01/09/2014 Temmuz 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


 

Ay İlk Tarih Son Tarih Konu
EYLÜL 01/08/2014 01/09/2014 Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  01/08/2014 01/09/2014 Temmuz 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  01/08/2014 01/09/2014 Temmuz 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  01/08/2014 01/09/2014 Temmuz 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/09/2014 09/09/2014 16-31 Ağustos 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  01/09/2014 10/09/2014 16-31 Ağustos 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/09/2014 15/09/2014 Ağustos 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/09/2014 15/09/2014 Ağustos 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/09/2014 15/09/2014 Ağustos 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  01/09/2014 15/09/2014 Ağustos 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/09/2014 15/09/2014 Ağustos 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/09/2014 15/09/2014 Ağustos 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  01/09/2014 22/09/2014 Ağustos 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/09/2014 22/09/2014 Ağustos 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/09/2014 22/09/2014 Ağustos 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/09/2014 22/09/2014 Ağustos 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  01/09/2014 22/09/2014 Ağustos 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/09/2014 22/09/2014 Ağustos 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/09/2014 23/09/2014 Ağustos 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/09/2014 23/09/2014 Ağustos 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  01/09/2014 24/09/2014 Ağustos 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  16/09/2014 24/09/2014 1-15 Eylül 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  16/09/2014 25/09/2014 1-15 Eylül 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/09/2014 26/09/2014 Ağustos 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  01/09/2014 26/09/2014 Ağustos 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  01/09/2014 26/09/2014 Ağustos 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  01/09/2014 30/09/2014 Ağustos 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  01/09/2014 30/09/2014 Ağustos 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  01/09/2014 30/09/2014 Ağustos 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


 

Ay İlk Tarih Son Tarih Konu
EKİM 01/10/2014 10/10/2014 16-30 Eylül 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/10/2014 13/10/2014 16-30 Eylül 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  01/10/2014 15/10/2014 Eylül 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/10/2014 15/10/2014 Eylül 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/10/2014 15/10/2014 Eylül 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  01/10/2014 15/10/2014 Eylül 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/10/2014 15/10/2014 Eylül 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/10/2014 15/10/2014 Eylül 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  01/10/2014 20/10/2014 Eylül 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/10/2014 20/10/2014 Eylül 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/10/2014 20/10/2014 Eylül 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/10/2014 20/10/2014 Eylül 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  01/10/2014 20/10/2014 Eylül 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/10/2014 20/10/2014 Eylül 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/10/2014 23/10/2014 Eylül 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/10/2014 23/10/2014 Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  01/10/2014 23/10/2014 Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/10/2014 23/10/2014 Eylül 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  01/10/2014 24/10/2014 Eylül 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  01/10/2014 24/10/2014 Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  16/10/2014 24/10/2014 1-15 Ekim 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  01/10/2014 27/10/2014 Eylül 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  01/10/2014 27/10/2014 Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  01/10/2014 27/10/2014 Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  01/10/2014 27/10/2014 Eylül 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  01/10/2014 27/10/2014 Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  01/10/2014 27/10/2014 Eylül 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  16/10/2014 27/10/2014 1-15 Ekim 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
  01/10/2014 31/10/2014 Eylül 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  01/10/2014 31/10/2014 Eylül 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  01/10/2014 31/10/2014 Eylül 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


 

Ay İlk Tarih Son Tarih Konu
KASIM 01/11/2014 10/11/2014 16-31 Ekim 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/11/2014 11/11/2014 16-31 Ekim 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  01/11/2014 14/11/2014 2014 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
  01/11/2014 14/11/2014 2014 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
  01/11/2014 17/11/2014 2014 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
  01/11/2014 17/11/2014 2014 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
  01/11/2014 17/11/2014 Ekim 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/11/2014 17/11/2014 Ekim 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/11/2014 17/11/2014 Ekim 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  01/11/2014 17/11/2014 Ekim 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/11/2014 17/11/2014 Ekim 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/11/2014 17/11/2014 Ekim 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  01/11/2014 20/11/2014 Ekim 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/11/2014 20/11/2014 Ekim 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/11/2014 20/11/2014 Ekim 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/11/2014 20/11/2014 Ekim 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  01/11/2014 20/11/2014 Ekim 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/11/2014 20/11/2014 Ekim 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/11/2014 24/11/2014 Ekim 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/11/2014 24/11/2014 Ekim 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  01/11/2014 24/11/2014 Ekim 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  17/11/2014 25/11/2014 1-15 Kasım 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
  16/11/2014 25/11/2014 1-15 Kasım 2014 Dönemine ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  01/11/2014 26/11/2014 Ekim 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  01/11/2014 26/11/2014 Ekim 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  01/11/2014 26/11/2014 Ekim 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  01/11/2014 01/12/2014 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi
  01/11/2014 01/12/2014 Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  01/11/2014 01/12/2014 2014 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  01/11/2014 01/12/2014 2014 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
  01/11/2014 01/12/2014 Ekim 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  01/11/2014 01/12/2014 Ekim 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  01/11/2014 01/12/2014 Ekim 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


 

Ay İlk Tarih Son Tarih Konu
ARALIK 01/11/2014 01/12/2014 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi
  01/11/2014 01/12/2014 Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  01/11/2014 01/12/2014 2014 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  01/11/2014 01/12/2014 2014 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
  01/11/2014 01/12/2014 Ekim 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  01/11/2014 01/12/2014 Ekim 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  01/11/2014 01/12/2014 Ekim 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/12/2014 09/12/2014 16-30 Kasım 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  01/12/2014 10/12/2014 16-30 Kasım 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/12/2014 15/12/2014 Kasım 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/12/2014 15/12/2014 Kasım 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/12/2014 15/12/2014 Kasım 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  01/12/2014 15/12/2014 Kasım 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/12/2014 15/12/2014 Kasım 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/12/2014 15/12/2014 Kasım 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  01/12/2014 22/12/2014 Kasım 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/12/2014 22/12/2014 Kasım 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/12/2014 22/12/2014 Kasım 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/12/2014 22/12/2014 Kasım 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  01/12/2014 22/12/2014 Kasım 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/12/2014 22/12/2014 Kasım 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/12/2014 23/12/2014 Kasım 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/12/2014 23/12/2014 Kasım 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  01/12/2014 24/12/2014 Kasım 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  16/12/2014 24/12/2014 1-15 Aralık 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  16/12/2014 25/12/2014 1-15 Aralık 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
  01/12/2014 26/12/2014 Kasım 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  01/12/2014 26/12/2014 Kasım 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  01/12/2014 26/12/2014 Kasım 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  01/12/2014 31/12/2014 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi
  01/12/2014 31/12/2014 2015 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki
  01/12/2014 31/12/2014 Kasım 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  01/12/2014 31/12/2014 Kasım 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  01/12/2014 31/12/2014 Kasım 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

Altın : 146.58
Euro : 4.1506
Dolar : 3.5407
İmkb : 107800
Bizi Takip Edin
Türk Ticaret Rehberi - Türkiye'nin Ticari Firma Rehberi    Müminderesi yolu, Rüstemoğlu Apt. No:42/12, SahrayıCedit- İSTANBUL    Telefon:    +90 216 355 75 37    +90 216 355 75 38    info@turkticaretrehberi.com
© 2000 - 2022 Türk Ticaret Rehberi - www.TurkTicaretRehberi.com - Her Hakkı Saklıdır